Transitievergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt:
- voor de eerste 10 dienstjaren:         1/3 maandsalaris (*) per dienstjaar
- voor dienstjaren na de eerste 10:    1/2 maandsalaris (*)  per dienstjaar.

De transitievergoeding is in het jaar 2019 maximaal € 81.000 bruto of één jaarsalaris indien werknemer meer verdient dan € 81.000 bruto per jaar.

Wordt de diensttijd afgerond op hele dienstjaren? Nee, de wetstekst spreekt over een periode van 6 maanden. Dat betekent dat géén afronding plaatsvindt indien een werknemer langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 maanden heeft gewerkt. Een gewerkte periode van 2 jaar, 11 maanden en 30 dagen wordt geteld als een periode van 2,5 jaar.

(*) Zie het volgende hoofdstuk om de juiste hoogte van het maandsalaris te bepalen.