Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?

Loon hanteert 260 loondagen

Het exacte uurloon wordt bepaald aan de hand van een gemiddeld aantal loondagen per jaar. Maar zijn dat er nu 260, 261 of 262?

Vanaf het jaar 2011 hanteren zowel het UWV als de fiscus altijd 260 loondagen per jaar. Dat is besloten in de zogeheten Harmonisatiewet (december 2010). Ook de meeste pensioen-verzekeraars houden 260 loondagen per jaar aan, maar niet allemaal.

Aangezien pensioenfondsen geregeld van pensioenuitvoerder wisselen en grilliger zijn in hun standpunt in dezen (aantal loondagen per jaar kan wisselen), volgt Loon Salarissoftware het beleid van de Belastingdienst en UWV: 260 loondagen per jaar.

Onderstaand nadere uitleg en voorbeelden.