We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?

Cao-tabel uurloon? Dan ander percentage opslag bij overwerk

We blijven bij ons voorbeeld.
- De gebruiker wil voor een maand 10 overwerkuren invoeren
- Het overwerk wordt verloond tegen 150% (= opslag van 50%)
- Loon berekent het precieze uurloon op € 18,22
- Deze Loon-gebruiker hanteert echter een uurloon van € 18,15, namelijk het cao-tabel uurloon
- Die € 18,15 vult de gebruiker dan ook handmatig in bij de salarisberekening, via (in ons voorbeeld) de looncomponent ‘Overwerk tegen 150%’:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Afwijkend’ uurloon voor Overwerk, handmatig ingevoerd Afbeelding: ‘Afwijkend’ uurloon voor Overwerk, handmatig ingevoerd

De crux is dat de gebruiker vanaf Loon-versie 2021 op deze manier een ander opslagpercentage bij overwerk te zien krijgt dan voorheen op de loonstrook. In ons voorbeeld namelijk een opslagpercentage van 49,44% in plaats van het eerdere (= vóór versie 2021) opslagpercentage van 50%:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Afwijkend’ percentage Opslag Overwerk

Afbeelding: ‘Afwijkend’ percentage Opslag Overwerk

De reden hiervan is dat Loon nu rekent met het werkelijke, hogere bruto uurloon van € 18,22 (omkaderd in bovenstaande afbeelding). Om toch op het overwerkbedrag uit te komen van totaal
€ 272,25 (10 uur overwerk tegen € 18,15 à 150%) zal de ‘Opslag Overwerk’ lager moeten zijn dan 50%. Namelijk in dit geval 49,44%: € 90,06 :/: € 182,19.