We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?

Voorbeeld uurloon-berekening Loon versus cao-tabel


Cao voor: 01 agrarische Bedrijven
Brutoloon: € 3.000
Voltijd per dag: 7,6 uur

Voltijd werkuren per maand volgens Loon: (7,6 uur 260 loondagen) :/: 12 = 164,6667 uur
Uurloon volgens Loon hierbij: € 3.000 :/: 164,6667 = € 18,22

Voltijd werkuren per maand volgens cao-tabel: (7,6 uur 261 loondagen) :/: 12 = 165,3 uur
Uurloon volgens cao-tabel hierbij: € 3.000 :/: 165,3 = € 18,15