We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?

In het kort

• Bij de verloning van overwerk bepaalt Loon het opslagdeel nauwkeurig aan de hand van het exacte uurloon. Dit is reeds zo sinds Loon 2021.
• In sommige groepen bestaan zogeheten cao-tabel uurlonen voor o.a. het overwerk, zoals in de 01 Agrariërs en in de 32 Goederenvervoer.
• Die cao-tabel uurlonen kunnen iets afwijken van hetgeen Loon als uurloon berekent vanwege een ander aantal loondagen per jaar. Het cao-tabel uurloon kan iets lager liggen.
• Als een Loon-gebruiker er bewust (handmatig) voor kiest het cao-tabel uurloon te hanteren dan zal Loon bij overwerk een ‘vreemd’ percentage ‘Opslag Overwerk’ op de strook tonen.
• Twee oplossingen. 1) Gebruik voortaan het uurloon zoals Loon dat berekent. Dus niet meer handmatig het cao-tabel uurloon invullen.
2) Verloon vanaf het begin van het volgende jaar met vierwekenlonen, want dit speelt alleen bij maandlonen.