We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Overwerk met werkelijke uurloon of volgens cao-tabel uurloon?

Bepaling exacte uurloon

Voor zo goed als alle grote pensioenfondsen versturen gebruikers vanuit Loon de digitale pensioenopgaven naar de desbetreffende pensioenuitvoerders. Van groot belang daarbij is dat de (januari)-pensioengrondslagen sluiten met de verloningen van overwerk met opslag. Zie het tabblad ‘Grondslagen’ bij de loonberekening.

Helaas blijkt dit bij maandlonen geregeld niet te sluiten, met als gevolg afkeuringen op de pensioenopgave. Dit is dan ook de reden dat Loon bij de verloning van overwerk het opslagdeel nauwkeurig bepaalt aan de hand van het exacte uurloon.

Als een gebruiker er in o.a. de groep 01 Agrarische bedrijven, en in de 32 Goederenvervoer echter handmatig voor kiest om te verlonen met het lagere zogeheten cao-tabel uurloon, dan constateert Loon dat er feitelijk alleen sprake is van een opslag in plaats van een overwerkuur.

NB Dit speelt alleen bij maandlonen, niet bij vierwekenlonen.

‘Vreemd’ opslagpercentage bij cao-tabel uurloon
Als een gebruiker inderdaad handmatig het cao-tabel uurloon invult, dan laat Loon vanaf 2021 bij de overwerkverloning een ‘vreemd’ opslagpercentage zien. Bijvoorbeeld van 49,44% in plaats van het eerdere (= vóór versie 2021) opslagpercentage van 50%