Release notes Loon 2022

Versie 24.0.49. Gepubliceerd 7 februari 2022

· Met deze versie van Loon kunt u de pensioenaangiften insturen.

· Reiskosten en/of de thuiswerkvergoeding via de praktische regeling berekent nu ook
  een vergoeding bij werkschema's van 2 dagen of minder.

· De thuiswerkvergoeding van € 2 is nu aanpasbaar. Zie voor de afwikkeling van een
  eventueel bovenmatig deel het laatste hoofdstuk in deze handleiding:
  https://www.loon.nl/handleiding/Thuiswerkvergoeding.pdf

· De automatische datum voor afloop van de 60-maandentermijn (auto van de zaak) start
  nu ook op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de eerste toelating
  valt.

· In de loonaangifte wordt de rubriek 'Verstrekte aanvulling op uitkering werknemers-
  verzekering'
bij een aanvulling op het geboorteverlof nu ook gevuld.

· Bij het maken van de SEPA wordt nu ook automatisch de korte werkgeversnaam in de
  bestandsnaam opgenomen.

· Bij 70% 'Aanvullend geboorteverlof' en geen volledige pensioenopbouw worden de uren
  boven de 70% niet meegenomen in de bepaling van de pensioenpremie.

· WAB-meldingen in combinatie met diverse verlofsoorten zijn verbeterd.

· De code nationaliteit 0345 (Bangladesh, burger van) is toegevoegd.

· In de risicogroep 10 Metaalindustrie is de premie voor de regeling RVU en ROM
  toegevoegd (werkgever 0,41%).

· Voor de sector 10 Metaalindustrie en 11 Electrotechnische industrie zal per 2022 de
  aanlevering van pensioengegevens via UPA TKP plaatsvinden.  Zie ook:
  https://www.loon.nl/handleiding/UPA_TKP.pdf

· In de risicogroep 11 Electrotechnische industrie is de premie voor de regeling RVU en
  ROM toegevoegd (werkgever 0,41%).

· In de sector 15 Slagersbedrijven zijn de percentages voor de WGA aangepast (werkgever
  van 1,008 naar 1,12 en werknemer van 0,112 naar 0,0).

· In de risicogroep 16 Pluimveeverwerkende industrie is de premie voor de regeling RVU
  toegevoegd (werkgever 0,4%).

· In deze versie van Loon is de regeling 'Pensioen via Stipp' nu ook beschikbaar voor de
  risicogroep: 17 Detailhandel

· In de risicogroep 17 Schoenmakerij worden de overwerkuren onder fulltime nu ook
  meegenomen voor de bepaling van de franchise in de pensioenberekening.

· In de risicogroep 22 Binnenscheepvaart is nu ook de Seniorenregeling beschikbaar.

· In de risicogroep 30 Besloten busvervoer is de premie voor de FSO (Opleiding en
  ontwikkeling) toegevoegd (werkgever 0,44% en werknemer 0,22%).

· In de risicogroep 32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht is de premie voor de
  Zwaarwerkregeling (RVU) toegevoegd (werkgever 0,75%).

· In de risicogroep 35 Geestelijke gezondheidszorg is het maximum uurloon voor opslag
  ORT gewijzigd van € 16,71 naar € 17,60.

· In de risicogroep 41 Groothandel Bouwmaterialen is nu ook de Seniorenregeling
  beschikbaar.

· In de risicogroep 54 Bibliotheken is het percentage pensioenpremie werkgever gewijzigd
  van 12,77 naar 20,70.