Import gegevens Loon Online 2020 naar Loon Online 2021

Na de wizard nogmaals een werkgever importeren?

Stel, u hebt de verloningen 2020 voor een werkgever nog niet af, maar u hebt die werkgever wel al geïmporteerd in Loon. Dat heeft Loon Salarissoftware u immers aangeraden in deze uitleg. U kunt dan heel simpel de betreffende werkgever nogmaals importeren. De bestaande gegevens in Loon 2021 van die werkgever worden dan overschreven met de nieuwe, correcte data.

Kies voor de her-import vanuit 'Loon Vandaag' voor 'Administratie' (linksbovenin), 'Importeer', 'Importeer gegevens uit 2020'. Markeer alleen de betreffende werkgever(s), en doorloop daarna wederom de import-wizard zoals bovenomschreven.


Afbeelding: '
Administratie', 'Importeer', 'Importeer (nogmaals) gegevens uit 2020'

Voor de her-import moet u in de wizard wel even aanvinken dat u het ermee eens bent dat de huidige gegevens worden vervangen:

Loon salarissoftware Afbeelding: '
Afbeelding: 'Administratie', 'Importeer', 'Importeer administratie'