We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Import gegevens Loon 2023 naar Loon 2024

'Loon Vandaag' met import-taken

Kies de gewenste werkgever zoals u dat gewend bent. Nu ziet u een belangrijk scherm. 'Loon Vandaag' toont u namelijk de import-taken die u nog moet uitvoeren voordat u met Loon 2024 verder aan de slag kunt.

Dat zijn in ieder geval - per werkgever - de volgende drie taken:
1) Maak een back-up van deze administratie
2) Controleer via 'Loon Vandaag' het importverslag
3) Start via 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep **** bijwerken':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Import-taken'
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Import-taken'

Ad 1) Maak een back-up van deze administratie, ook voor Mijn LoonDossier
Het is altijd goed om even een back-up te draaien en die (ook) naar mijn.loondossier.nl te uploaden voordat u verder aan de slag gaat met Loon. Zeker na de importslag die u net hebt gemaakt want dan hebt u een back-up van alle gegevens, ook buiten uw Loon-omgeving.

Zo'n back-up - inclusief een upload naar mijn.loondossier.nl - maakt u snel en eenvoudig vanuit dit scherm via de optie 'Maak back-up' (links iets onder het midden). Stip de optie 'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl' ook aan.

Ga daarna naar 'Werkgever' (linksboven), en kies daar voor de onderste optie. Hierna verdwijnen de back-up-taken uit beeld.

Werkt u nog niet met mijn.loondossier.nl? Hier vindt u meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier.pdf

Ad 2) Taak 'Controleer importverslag werkgever'
Markeer de taak 'Controleer importverslag werkgever' en dubbelklik erop. U krijgt dan een scherm in deze trant te zien:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Controle importverslag werkgever' Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Controle importverslag werkgever'

Het importverslag zal meldingen tonen over o.a.:
het vorig fiscaal jaarloon (2023)
de stand van het vakantiegeld over 2023
• grondslag (indien van toepassing)

Verder kunnen in dit verslag opmerkingen staan over deze punten:
het ontbreken van een indienstdatum
• advies om bruto naar netto te verlonen in plaats van netto naar bruto
het ontbreken van de pensioengrondslag (bij een aantal risicogroepen)
geen volledig loonjaar verloond è fiscaal jaarloon pro rato berekend
geen reguliere lonen berekend. Dit betreft normaliter alleen het 'Rekenvoorbeeld'.

Negeert u de meldingen niet maar corrigeer de eventuele fouten direct via de betreffende werknemer(s). Tip: Druk het importverslag af als 'reminder'.

Als de taak 'Controleer importverslag werkgever' helemaal is voltooid, kunt u die in 'Loon Vandaag' via de bekende weg uit beeld krijgen: markeer de taak, en klik op 'Markeer voltooid'.

Het importverslag blijft sowieso oproepbaar via de optie 'Toon ook voltooide taken' in 'Loon vandaag'. Het importverslag kunt u dus altijd nog oproepen, mocht dat nodig zijn.

Ad 3) Taak 'Premies risicogroep bijwerken'
Loon kent de premies van alle 200 cao's. Maar er zijn drie landelijk verplichte premies waarvan Loon de percentages Loon niet zeker kan weten omdat die per werkgever kunnen (!) verschillen:
- ZW-flex
- WGA
- Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) . Sinds 2022 is die premie ook gedifferentieerd.

U vindt de premies op de zogeheten beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' die hierover in december 2023 of in januari 2024 van de fiscus hebt ontvangen.

Komt de in Loon 2024 getoonde premie ' ZW-flex werkgever' overeen met het percentage 'ZW-lasten' op uw beschikking 2024? Dan weet Loon ook gelijk uw percentage voor de WGA, en tevens voor het ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’, die dan 6,18% bedraagt. U bent dan namelijk hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever.

NB U bent een kleine werkgever met een totaal premieloon in het refertejaar 2022 van maximaal € 942.500.

Check de drie premies wel even!


Een korte uitleg over de nieuwe premies Werkhervattingskas vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Werkhervattingskas.pdf

Markeer in 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep [naam van de groep] bijwerken', en klik op 'Open taak':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies 2024 bijwerken'
Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies 2024 bijwerken'

Als u de taak daadwerkelijk start, ziet u eerst nog deze waarschuwing:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Premie onbekend'
Afbeelding: 'Premie onbekend'

U belandt na 'OK' in het werkgeversscherm waar u de premies kunt aanpassen. Deze screen dump toont een voorbeeld met één rood gemarkeerde premie: Ziektewet flex werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2, 'Wijzig premies' Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2, 'Wijzig premies'

Bevestigen premies 2024
Het bevestigen van uw premies 'Ziektewet flex werkgever' en daarna de check op uw 'WGA' en op uw 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A' doet u als volgt:
1) Markeer de premie 'Ziektewet flex werkgever'
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Laat de waarde ongewijzigd
4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het
    werkgeversdeel) ook overeenkomt met uw beschikking
5) Check ook of het 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' op 6,18% staat
6) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
7) Sluit af met 'Bewaar'
8) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
9) Loon kent nu ook uw premies voor de 'WGA '. En tevens van het ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’, zijnde 6,18%.Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2024 ziet staan?

Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever, of een eigenrisicodrager. Dan moet u zelf de premie 'ZW-flex ', de twee premies 'WGA ', en ook de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' aanpassen in Loon!

Zie hoofdstuk ' Aanpassen premies 'Werkhervattingskas' voor (middel)grote werkgevers'.