We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Import gegevens Loon 2023 naar Loon 2024

Aanpassen premies 'Werkhervattingskas' voor (middel)grote werkgevers

1) Kies vanuit Loon Vandaag voor de taak 'Premies risicogroep bijwerken'. Of ga naar de  
    werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u belandt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)
Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

2) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
3) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
4) Voer uw percentage 'Ziektewet flex werkgever ' in. Dat wil zeggen: het gehele premieper-
   centage dat u op uw beschikking ziet staan onder de naam ZW-lasten.
5) Markeer de premie 'WGA werknemer'
6) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
    ziet staan.
7) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in.
8) Markeer het ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ en voer daar het betreffende percentage in. Voor de (middel)grote werkgever is dat 7,54%. Voor de kleine werkgever is het 6,18%.
9) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de twee premies 'WGA ' en het 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' zijn nu correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de premie WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.

Meer info vindt u in dit uitlegdocument: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2024.pdf