We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Import gegevens Loon 2023 naar Loon 2024

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Op de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas'  staat sinds 2022 ook de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’. Die is vanaf 2022 namelijk ook gedifferentieerd, en wel naar kleine werkgevers c.q. (middel)grote werkgevers. Met daarbij hetzelfde premieloon van maximaal € 942.500  (refertejaar 2022) als 'grens'.

Voor alle kleine werkgevers bedraagt in 2024 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 6,18%.

Voor alle (middel)grote werkgevers bedraagt in 2024 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ 7,54%.

In Loon werd tot en met het jaar 2021 de premie 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' als volgt genoemd: 'Basispremie W.A.O./ W.I.A.'.