We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Import gegevens Loon 2023 naar Loon 2024

Eigenrisicodragerschap

100% Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex en / of WGA. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidsongeschiktheid van de werknemers.

1) Controleer of de premie WGA (werknemer en werkgever) op nul staan.

2) Controleer of de premie Ziektewet flex werkgever ook op nul staat, als u ook daar
     eigenrisicodrager voor bent in 2024.

3) Check daarom aan de hand van uw beschikking 2024 - die u in december 2023 of in
     januari 2024 van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages WGA in
     orde zijn. Pas zo nodig aan, en let er daarbij op dat u het percentage WGA op uw
     beschikking fifty-fifty verdeelt over de werknemer en de werkgever. De werkgever mag
     namelijk de helft van die premie verrekenen met de werknemer.

4) Na controle van de nul-premies (WGA en / of Ziektewet flex) kiest u voor 'Bewaar'.

• Advies: lees deze uitleg over eigenrisicodragerschap 2024:
   https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf

Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

• U bent Eigenrisicodrager voor de WGA en / of ZW-flex, maar wél verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij? U verzekert dan het risico van arbeidsongeschiktheid en langdurige ziekte van de werknemers buiten het publieke bestel (UWV).

• Deze situatie - waarbij u met een verzekeringsmaatschappij werkt - is iets complexer want dan hebt u ook nog te maken met een keuze tussen premieberekening over het brutoloon óf het heffingsloon, en een gedeeltelijke verhaling van uw premie WGA op de werknemer.

• Ons advies is dan ook: lees deze uitleg over het eigenrisicodragerschap in 2024:
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf

Geen eigenrisicodragerschap voor Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Ter info. Sinds 2022 is de premie ‘Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)’ ook gedifferentieerd, en wel naar 'kleine werkgever' en '(middel)grote werkgever'.

Het gros van de werkgevers in Loon zal een kleine werkgever zijn want de 'grens' is flink hoog: loonsom tot € 942.500 (refertejaar 2022). Voor het 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)' is er geen premieverschil per sector, maar dus wel de scheiding in werkgevergrootte.

Voor de premies 'ZW-flex' en / of 'WGA' kan de werkgever kiezen voor eigenrisicodragerschap. Dan is niet mogelijk voor het 'Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) '.