Import gegevens Loon Online 2020 naar Loon Online 2021

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (middel)grote werkgevers

In Loon 2021 staan de premies voor de Werkhervattingskas (Whk) startklaar voor de kleine werkgever. Zij betalen per sector namelijk dezelfde premie.

Voor middelgrote en grote werkgevers ligt dat helaas anders. Voor hen wisselt de premie per werkgever (= gedifferentieerd). Dus voor deze werkgevers kan Loon de premies onmogelijk standaard reeds laten zien.

Nogmaals: komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2021 ziet staan? Dan bent u een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex en WGA aanpassen in Loon.

De beschikking 2021 van de Belastingdienst hebt u in december 2020 of begin januari 2021 ontvangen.

Verrekening WGA
En er is nog een complicerende factor…
• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
  De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Hoe past u als (middel)grote werkgever nu uw Werkhervattingskas-premie (ZW-flex en WGA) aan in Loon 2021? Dat leest u in het volgende hoofdstuk.

Meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2021.pdf


WGA-vast en flex samengevoegd sinds 2017


Let op: sinds 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) nog maar uit twee componenten:
• gedifferentieerde premie Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), en
• gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW-flex).

Tot en met 2016 was de WGA-premie nog verder opgesplitst in een apart WGA-vast-deel en een WGA-flex-deel.