Import gegevens Loon 2022 naar Loon 2023

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (middel)grote werkgevers

Voor middelgrote en grote werkgevers wisselen de premies Werkhervattingskas per werkgever (= gedifferentieerd). Dus voor de middelgrote en grote werkgevers kan Loon de premies onmogelijk standaard reeds laten zien.

Nogmaals: komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2023 ziet staan? Dan bent u een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premie 'ZW-flex', de twee premies 'WGA ', en ook de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' zélf aanpassen in Loon.

De beschikking 2023 van de Belastingdienst hebt u in december 2022 of begin januari 2023 ontvangen.

Let op. De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger komen te liggen.

U bent in 2023 een kleine werkgever als er in het refertejaar 2021 een totaal premieloon is van maximaal € 905.000.

Verrekening WGA
En er is nog een complicerende factor…
• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
  De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Hoe past u als (middel)grote werkgever nu uw Werkhervattingskas-premie (ZW-flex en WGA) aan in Loon 2023? Dat leest u in het volgende hoofdstuk.

Meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2023.pdf