Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Controle en overzicht werknemers

Loon zal het XML-bestand controleren, en ziet u dit scherm:

Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Overzicht