Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Controle en overzicht werknemers

Loon zal het XML-bestand controleren, en ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeren uit ander
pakket, Overzicht
Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Overzicht