We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

In het kort

1) Ga naar 'Administratie'
2) 'Importeer'
3) Kies voor 'Importeer vanuit aangifte loonheffingen van ander salarispakket...'
4) Volg de stappen in de import-wizard
5) Vergeet daarna niet de vaste werknemersgegevens te checken en aan te vullen!