We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Maak nieuwe werkgever

Loon meldt in de meeste gevallen: ‘Er is geen werkgever met dit loonheffingennummer aangetroffen in de administratie. Kies 'Maak nieuwe werkgever' onderin het scherm om een nieuwe werkgever aan te maken(...)’.

Als u de te importeren werkgever nog niet hebt ingevoerd in Loon, moet u dat nu eerst doen. Dan kan Loon de 'verbinding leggen' tussen die nieuwe werkgever en het aangifte loonheffingenbestand.

Klik op 'Maak nieuwe werkgever'. Dan belandt u in een wizard om een nieuwe werkgever aan te maken:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Nieuwe werkgever

Helaas bevat de aangifte loonheffingen niet meer dan de naam en het loonheffingennummer van de werkgever. De rest van de 'Nieuwe werkgever'-gegevens moet u dan ook zelf invullen. Dat doet u via deze wizard.

Uitzonderlijk: Kies andere werkgever
Met 'Kies andere werkgever' kunt u de werknemers, als u dat wilt, bij een geheel andere werkgever 'naar binnen trekken'. Deze optie ligt echter minder voor de hand.

Deze mogelijkheid kan handig zijn als het personeel wordt overgenomen door een ander bedrijf (werkgever) door bijvoorbeeld een fusie. Dan voegt u dus deze werknemers toe aan die van het andere bedrijf.