We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Aangifte loonheffingen is XML-bestand

Via de aangiften loonheffingen kunt u vanuit een ander salarispakket gegevens importeren in Loon. De aangifte loonheffingen zoals u die instuurt naar de fiscus bestaat namelijk uit zogeheten XML-velden.

XML betekent 'Extensible Markup Language'. XML is een bepaalde manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. Deze manier is vast gedefinieerd en mag door iedereen gebruikt worden. Het is ontworpen om zowel door een programma als door een mens leesbaar te zijn. XML is vooral geschikt om gegevens in op te slaan. XML wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt om gegevens via het internet te versturen, zoals de aangifte loonheffingen.

XML maakt het de computer makkelijk data te genereren en te lezen en zorgt voor eenduidige datastructuur. XML is dus uniform maar ook platform-onafhankelijk. Dat zijn twee belangrijke punten. Want als salarissoftware-producent  'Jansen' voor de aangifte loonheffingen XML gebruikt (en dan moet hij doen van de fiscus) dan kan Loon dat XML-bestand importeren.

In het XML-bestand aangifte loonheffingen staan zeer veel gegevens (XML-velden), wel zo'n 120. Die velden bevatten o.a. vaste werknemersgegevens. Als Loon die data voor u kan importeren (via de meest recente aangifte loonheffingen uit het andere pakket), scheelt dat natuurlijk enorm veel handmatig typewerk. Via het importeren van de relevante XML-velden is zeker 80% van de benodigde data reeds vastgelegd in Loon.

Om u een idee te geven hoe XML-bestanden eruit zien, deze screendump:

Loon salarissoftware   
Afbeelding: Aangifte loonheffingen in XML