We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Importeren werknemers

Na het invullen van de werkgeversgegevens, klikt u op 'Verder'. Nu zal Loon de werknemers uit de loonaangifte gaan importeren:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Toe te voegen werknemers
Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Toe te voegen werknemers

Als de werknemers nooit eerder geïmporteerd zijn (en dat is waarschijnlijk) dan zullen de werknemersnamen en hun sofinummers staan onder het kopje 'Toe te voegen werknemers'. Als u de werknemers wél al eerder hebt geïmporteerd, zullen ze staan onder het kopje 'Te wijzigen werknemers'.

De 'Burgerlijke staat' is niet bekend vanuit de aangifte loonheffingen. Hier geeft u de meest voorkomende variant op bij de werknemers. U doet dat dus in één keer voor alle geïmporteerde werknemers tegelijk! U kunt na deze importwizard bij de werknemers de 'Burgerlijke staat' aanpassen, indien nodig.

De gemelde risicogroep is waarschijnlijk voor alle werknemers in orde want in een bedrijf vallen de werknemers in de regel allen onder dezelfde groep. Uitgezonderd de DGA (groep 00), en de bouwsectoren waar in één bedrijf naast de reguliere groep ook de UTA-variant voorkomt (Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel).

Met een klik op de drie puntjes (...) kunt u de risicogroep aanpassen voor alle (!) te importeren werknemers tegelijk. Ook nu geldt: na deze importwizard kunt u per werknemer de 'risicogroep' aanpassen, indien nodig.


Met een klik op de knop 'Verder' belandt u in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Voltooid
Afbeelding: Importeren uit ander pakket, Voltooid

De import van de aangifte loonheffingen uit een ander salarispakket is nu bijna afgerond. Maar we zijn er nog niet helemaal. Loon meldt dan ook dat er zowel bij de werkgever als bij de werknemer nog ontbrekende data is.

Werkgever

Voor de werkgever zijn dat onbekende premies, meestal alleen de premie WGA-gedifferen-tieerd, die u aanpast via tabblad 2 bij de werkgever, 'Wijzig premies'.

Werknemers
Voor de werknemers ontbreken sowieso het 'Vorig fiscaal jaarloon', de vaste toeslagen en voor een aantal risicogroepen ook de 'Grondslag' voor de pensioenpremies.

Na 'Voltooien' worden de getoonde werknemers geïmporteerd.

Hiermee is de wizard 'Importeer vanuit aangifte loonheffingen van ander salarispakket...' afgesloten.