Herrekenen en opnieuw verlonen

Toon detailberekeningen

Via de optie 'Toon detailberekeningen' worden voor de gekozen strook ook de WAS-berekening (Wet Aanpak Schijnconstructies) en de reserveringsberekening oproepbaar.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Lonen', 'Toon
detailberekeningen'
Afbeelding: 'Lonen', 'Toon detailberekeningen'

Hier leest u meer over de WAS: https://www.loon.nl/Handleiding/WAS_proef.pdf