We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Herrekenen en opnieuw verlonen

Herrekenen en opnieuw verlonen. In het kort

- Na een herziene verloning of herrekening belandt u in dezelfde schermen die u ziet na een
  (serie)loonberekening.
- Loon laat de verschillen met de bestaande strook zien nadat u hebt herrekend of opnieuw
  hebt verloond.
- Het netto verschil kunt u automatisch in een volgende verloningsronde verwerken. Of u
  overschrijft de bestaande lonen.
- Uiteraard zorgt Loon ervoor dat de wijzigingen ook correct worden meegenomen in de
  loonaangifte, journaalposten als u die opnieuw draait, de cumulatieven en de eventuele
  pensioenaangifte (OLP, PLO).
- Let op: als u ná een reeds gedraaide (= bestaande) verloning alsnog een vaste toeslag /
   inhouding of loonswijziging invoert dan wordt die niet meegenomen in de herziene
   verloning. Niet bij herrekenen, noch bij opnieuw verlonen.