We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Herrekenen en opnieuw verlonen

Wat wijzigt na herrekenen c.q. opnieuw verlonen?

Met herrekenen geeft u Loon de opdracht lonen automatisch te herrekenen. Via opnieuw verlonen gaat u zélf de lonen opnieuw draaien.

Let op: als u ná een reeds gedraaide (= bestaande) verloning alsnog een vaste toeslag / inhouding of loonswijziging invoert dan wordt die niet meegenomen in de herziene verloning. Loon kijkt namelijk sec naar de eerdere situatie. Uiteraard gaan een toeslag / inhouding of loonswijziging die u pas invoert bij het opnieuw verlonen wél mee in de herziene strook.

Als u een premieprecentage alsnog aanpast in de vaste gegevens dan zal die herziene premie zowel bij herrekenen als bij opnieuw verlonen worden meegenomen.


In een schema ziet het er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode

Merk op dat er nauwelijks verschillen zijn. In de praktijk zult u herrekenen gebruiken voor meerdere salarisperiodes en / of werknemers tegelijk. En vaak op advies van Loon Salarissoftware, bijvoorbeeld bij een premiewijziging met terugwerkende kracht die voor alle werknemers geldt.

Opnieuw verlonen doet u als het om slechts één of twee salarissen of werknemers gaat. Bijvoorbeeld als u bij een werknemer een toeslag vergeten bent en u die alsnog wilt verlonen.

(*) Als u ná de bestaande verloning een vaste toeslag/inhouding of loonswijziging hebt ingevoerd, en die alsnog mee wilt nemen in het salaris, doe dan het volgende: 'Werknemers'. selecteer de werknemer in kwestie, klik op 'Lonen', markeer de betreffende verloning, en dan via de rechtermuisknop 'Verwijder deze periode'. Draai nu het salaris opnieuw.