We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Herrekenen en opnieuw verlonen

Wat ziet u na herrekenen / opnieuw verlonen?

Sinds 2016 ziet na het herrekenen of opnieuw verlonen van salaris(sen) de interface er flink anders uit dan daarvoor. Na de herrekening of het opnieuw verlonen, belandt u feitelijk in dezelfde schermen als voor de (serie)verloning.

Het resultatenscherm laat de herziene loonberekening(en) daadwerkelijk zien, en daarbij zijn er bovendien meer mogelijkheden dan voorheen.

De belangrijkste wijziging is dat Loon u direct de eventuele verschillen laat zien als u een nieuwe versie van een verloning draait. Het pakket zet dan de nieuwe strook en de verschillenstrook letterlijk naast elkaar, en toont dus de precieze verschillen. De netto verschillen kunt u – als u dat wilt – automatisch meenemen in een volgende verloning.

Onderstaand leest u per onderdeel meer over de nieuwe aspecten en mogelijkheden na een herziene loonberekening.

Stel dat u na de initiële februari-verloning te horen krijgt dat de uren en dagen voor twee oproepkrachten (Koning en Van Es) niet in orde waren, en dat er nog een bruto toeslag aan een voltijder (Wilmans) had moeten worden betaald. Dat vult u op de bekende wijze de correcte dagen en uren alsnog in bij het scherm 'Gegevens voor verloning'. En via het plusje de extra looncomponent 'Bruto' (toeslag). Dat ziet er in ons voorbeeld dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode

Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode

Wanneer u de verloning met de nieuwe gegevens wilt verwerken, krijgt u na 'Verloon' een melding als deze in beeld:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaat van verloning', Wél al eerder loon voor deze periode
Afbeelding: 'Resultaat van verloning', Wél al eerder loon voor deze periode

Loon weet dat er drie lonen zijn die afwijken van de vorige.


Na 'OK' verdwijnt de melding. Het resultatenscherm dat u ziet, toont diverse kolommen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nieuwe strook, en verschil met vorige strookAfbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Al eerder loon voor deze periode