We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Herrekenen en opnieuw verlonen

Herrekenen van (bijna) alle lonen

Zoals gezegd: door herrekening of het opnieuw berekenen van een loon, ontstaan er verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een correctie in onze software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd.

In die gevallen zult u een hele reeks aan salarissen moeten herrekenen. Dan ziet u daarna in plaats van één loonperiode een hele reeks loonperiodes staan. En in de meeste gevallen voor al uw werknemers.

Maar dat maakt voor de werking van de (serie)verloningen niet uit. U kunt nog steeds vanuit de 'cockpit' werknemers markeren, lonen per periode oproepen, de verschillen zien, et cetera. En uiteraard zorgt Loon er ook dan voor dat de nabetaling c.q. terugvordering vanzelf in de volgende periode plaatsvindt, als u dat wilt.

In onderstaand voorbeeld is eind november met terugwerkende kracht tot 1 januari de premie WGA-vast herrekend. Voor alle werknemers. Dat levert uiteraard een flinke lijst aan wijzigingen op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaten na herrekenen
Afbeelding: Resultaten na herrekenen

De werking van Loon blijft in dezen - ondanks de lange lijst met vele (kleine) wijzigingen - hetzelfde. Loon zal u na 'OK' nog steeds vragen of u de bestaande lonen wilt vervangen, en het verschil in een volgende loonperiode wilt verrekenen of niet:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verloning opslaan? Na herrekenen

Afbeelding: Verloning opslaan? Na herrekenen