We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Herrekenen en opnieuw verlonen

Verschillen makkelijk verwerken

Als er na het (opnieuw) verlonen van een periode verschillen ontstaan dan helpt Loon u om de verschillen makkelijk te 'verwerken'. Daarbij toont Loon drie opties. Uw keuze hangt vervolgens af van wat er al dan niet reeds betaald is, en wat u vervolgens wilt.

1) 'Vervang (*) lonen': als u het initiële salaris nog niet had betaald dan wilt u de herziene lonen 'hard' over die initiële salarissen heenzetten, en verder niks. Kies dan de optie 'Vervang (*) lonen'.

Loon salarissoftware Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang'
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang'

2) 'Vervang, en boek de betaling van het bestaande loon als voorschot in dit loon': dan wilt u het herziene salaris over het reeds bestaande salaris heenzetten. Als u het bestaande salaris reeds had betaald dan geeft u met deze tweede optie tevens aan dat de betaling van het bestaande ('oude') salaris moet worden vastgelegd als een voorschot in het herziene ('nieuwe') salaris:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang' en 'voorschot'
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang' en 'voorschot'

Voorbeeld 'Vervang, en boek de betaling (…)'
- U draait de reguliere januari-strook. En die betaalt u ook uit.
- U draait de reguliere februari-strook.
- U verneemt nu pas dat de reguliere januari-strook ook nog € 200 overwerk mee had gemoeten.
- U draait januari opnieuw, met het overwerk er nu bij.
- Met deze tweede optie 'Vervang, en boek de betaling van het bestaande loon als voorschot in dit loon', geeft u aan dat het oorspronkelijke januari-loon (zonder overwerk) moet worden overschreven door het januari-loon (met het overwerk).
- En dat daarbij het oorspronkelijke januari-loon (dat reeds was betaald) als 'voorschot' moet worden geboekt.

3) Bij de keuze 'Verreken het verschil in een volgende periode' wordt logischerwijze het verschil van de herziene strook meegenomen naar de eerstvolgende verloning die u draait.

Loon salarissoftware Afbeelding: Verschil in stroken. 'Verreken volgende loonperiode'

Afbeelding: Verschil in stroken. 'Verreken volgende loonperiode'

Dat leidt in de volgende loonperiode tot een netto bijbetaling, of juist tot een terugvordering bij de werknemer(s).


Via de optie 'Onthoud mijn keuze' geeft u aan dat Loon in volgende gevallen reeds weet wat u wilt bij verschillen door een herziene salarisstrook.