Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Welke mogelijkheden biedt mijn.loondossier.nl nog meer?

·       U kunt álle overzichten uit Loon naar mijn.loondossier.nl laten versturen. Zoals de salarisstroken, jaaropgaven, journaalposten, SEPA-bestanden, de loonaangifte, et cetera.

·       Die overzichten (pdf) komen dan vanzelf terecht op de juiste, beveiligde plek in de cloud.

·       U kunt ook back-ups van Loon naar mijn.loondossier.nl wegschrijven

·       Verder kunnen u en uw werknemers zélf bestanden naar mijn.loondossier.nl uploaden, dus buiten Loon om. Deze bestanden kunnen werkgever en werknemer met elkaar delen, als dat gewenst is.

·       Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen allen gebruikmaken van de website mijn.loondossier.nl

Afbeelding: voorbeeld mijn.loondossier.nl voor een werkgever