Loonstrook e-mailen nog toegestaan onder AVG? Veilig alternatief: mijn.loondossier.nl

Beveiliging mijn.loondossier.nl

Voor mijn.loondossier.nl geldt uiteraard dat we die op en top beveiligen. We realiseren ons dat juist bij gevoelige informatie als lonen de beveiliging optimaal moet zijn. Zo zult u zien dat het volledige webadres van mijn.loondossier.nl begint met https. Die ‘s’ staat voor Secure.

Verder is ieder deel van de site grondig afgeschermd voor onbevoegden. Niemand anders dan de bevoegde kan erbij, dus sowieso geen 'andere' werknemers, maar ook niet uw collega’s of uw cliënten als u dat niet wilt.

Als u wilt kunt u meer lezen over de beveiliging van mijn.loondossier.nl.