We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonberekeningen werknemer halverwege periode in of uit dienst

Welke loonheffingstabellen?

Fulltimers
Als een fulltimer halverwege een periode in of uit dienst treedt, mogen bij 'hele' werkweken de weektabellen worden gebruikt. Bij 'gebroken' werkweken moeten van de fiscus de dagtabellen worden gebruikt. Loon doet dit automatisch correct.

Voorbeeld: een fulltimer komt op woensdag 10 november in dienst. Dan wordt eerst drie keer de dagtabel toegepast (10 t/m 12 november), daarna twee keer de weektabel, en voor maandag 29 en dinsdag 30 november weer de dagtabel.

Door het (deels) toepassen van de dagtabellen zal het loonheffingsbedrag iets hoger uitkomen dan wanneer de maand-, vierweken of weektabellen zouden mogen worden toegepast. Bij de IB-aangifte van de werknemer wordt dit kleine verschil vanzelf rechtgetrokken.

Parttimers
Voor parttimers (gewoonlijk minder dan 5 dagen in de week werkzaam ongeacht het aantal uur) die halverwege in of uit dienst treden, mogen altijd de periodetabellen worden toegepast. Onlogisch wellicht, maar ook dat is voorschrift van de fiscus. Loon doet dit eveneens vanzelf correct.

Voorbeeld: een parttimer komt op woensdag 10 november in dienst. Dan mag voor de hele periode november de maandtabel worden toegepast. Dus ook voor 10 t/m 12 november, en tevens voor maandag 29 en dinsdag 30 november.