We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonberekeningen werknemer halverwege periode in of uit dienst

Berekeningswijze vaste toeslag

1) Loon gaat ervan uit dat tijdens de weekenden niet wordt gewerkt. Loon gaat dus uit van
    een rekenschema waarbij de werknemer maandag tot en met vrijdag werkt. Als dit niet
    klopt, kunt u het bij de werknemer aanpassen onder 'Personalia', 'Werkschema'.
2) Loon deelt het bedrag van de toeslag door het maximale aantal uren dat in deze periode
    mogelijk is (volgens het werkschema van de werknemer). Dat leidt tot een toeslagbedrag
    per uur.
3) Het toeslagbedrag per uur wordt vermenigvuldigd met het aantal feitelijk gewerkte uren in
    de in- of uitdienstperiode.