We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonberekeningen werknemer halverwege periode in of uit dienst

Berekeningswijze loondagen, loonuren, brutoloon

1) Loon gaat ervan uit dat tijdens de weekenden niet wordt gewerkt. Loon gaat dus uit van
    een schema waarbij de werknemer maandag tot en met vrijdag werkt. Als dit niet klopt,
    kunt u het bij de werknemer aanpassen onder 'Personalia', 'Werkschema'.
2) Is de indienstdatum op een maandag? Of de uitdienstdatum op een vrijdag? Dan zal Loon
    (eerst) de hele week tellen. Dus vijf loondagen.
3) Als de indienstdatum niet op maandag valt, of de uitdienstdatum niet op vrijdag, dan zal
    Loon voor die week (eerst) de losse loondagen tellen. Dat zijn er dus altijd minder dan vijf.
4) Na de in dienstdatum, worden de hele weken geteld. Let op: als de laatste week van de
    indienstperiode geen zondag bevat worden de dagtabellen toegepast voor die laatste
    gewerkte dagen (van de indienstperiode).
5) Vóór de uit dienstdatum, worden de hele weken geteld. Let op: als de laatste week van de
     uitdienstperiode geen zondag bevat worden de dagtabellen toegepast voor die laatste
     gewerkte dagen (van de uitdienstperiode).
6) Loon kijkt zo naar het totaal van de loonuren, en naar het uurloon. Daarmee wordt het
    (aangepaste) bruto loon en netto loon uitgerekend.