We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonberekeningen werknemer halverwege periode in of uit dienst

Voorbeeld parttimer. Berekening loondagen, loonuren en loon

• Een nieuwe werknemer treedt op maandag 17 juli in dienst.
• Het betreft een maandloon van € 800.
• Parttimer: maandag 8 uur, woensdag 7 uur.
• Maximaal aantal loonuren bij dit werkschema, in juli = 65 uur.
• De 17e juli is een maandag, dus het begin van een hele week.

Periode

Loondagen

Loonuren

Hele week (17-07 t/m 21-07)

2

15

Hele week (24-07 t/m 28-07)

2

15

Eén dag (maandag 31-07)

1

8

Totaal

5

38

Brutoloon
Voor het bruto loonbedrag rekent Loon het loon per uur uit: € 800 :/: 65 uur = € 12,30769.
Totaal gaat het om 38 loonuren, dus het brutoloon wordt: 38 x/x € 12,30769 = € 467,69.

De loonstrook ziet er dan ook zo uit:
Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, Parttimer
Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, Parttimer


Tabblad Meldingen
Op het tabblad 'Meldingen' ziet u o.a. het aantal loonuren en loondagen staan, en het bruto en netto loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, ParttimerAfbeelding: Loonberekening, Meldingen, Parttimer