We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Loonberekeningen werknemer halverwege periode in of uit dienst

Voorbeeld fulltimer. Berekening loondagen, loonuren en loon

• Een nieuwe werknemer treedt op maandag 17 juli in dienst.
• Het betreft een maandloon van € 2.000.
• Fulltimer: maandag tot en met vrijdag.
• Fulltime wil in dit geval zeggen: 21,66667 loondagen x 8 uur = 173,33 uur.
• De 17e juli is een maandag, dus het begin van een hele week.

Periode

Loondagen

Loonuren

Hele week (17-07 t/m 21-07)

5

40

Hele week (24-07 t/m 28-07)

5

40

Eén dag (maandag 31-07)

1

8

Totaal

11

88

Brutoloon
Loon geeft u voor de verloning van de indienstperiode eerst deze melding:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer niet gehele periode in dienst
Afbeelding: Werknemer niet gehele periode in dienst

Voor het bruto loonbedrag rekent Loon uurloon uit: € 2.000 :/: 173,33 uur = € 11,53868.
Totaal gaat het om 88 loonuren, dus het brutoloon wordt: 88 x/x € 11,53868 = € 1.015,38.

De loonstrook ziet er dan ook zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, FulltimerAfbeelding: Loonberekening, Loon, Halverwege in dienst, FulltimerTabblad Meldingen
Op het tabblad 'Meldingen' ziet u de berekeningswijze van de loondagen en loonuren staan. Daar ziet u tevens de berekening van het aangepaste bruto en netto loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, Fulltimer

Afbeelding: Loonberekening, Meldingen, Fulltimer