WAS, en de WAS-proef

Inhouding huur en zorgverzekering in Loon

Voor deze twee looncomponenten zijn aparte toeslagen aangemaakt.

De huurinhouding kunt u toevoegen in de vaste werknemersgegevens. Gaat u naar tabblad 2 'Loon', subtabblad 'Toeslagen'. 'Voeg toe'. Kiest u voor een 'Nooit belaste toeslag', bij 'Type' selecteert u 'Huurinhouding'. Bij 'Waarde' kunt u het (negatieve!) bedrag ingeven .

Voor de zorgverzekeringspremie kiest u voor een 'Nooit belaste toeslag', bij 'Type' selecteert u 'Inhouding zorgverzekeringspremie'. Bij 'Waarde' kunt u het (negatieve!) bedrag ingeven:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Toeslag Inhouding huur
en inhouding zorgverzekering Afbeelding: Werknemer, Toeslag Inhouding huur en inhouding zorgverzekering