WAS, en de WAS-proef

Inhouding huur en zorgverzekering in Loon

Voor deze twee looncomponenten zijn aparte toeslagen aangemaakt.

De huurinhouding kunt u toevoegen in de vaste werknemersgegevens. Gaat u naar tabblad 2 Loon, subtabblad Toeslagen. Voeg toe. Kiest u voor een Nooit belaste toeslag, bij Type selecteert u Huurinhouding. Bij Waarde kunt u het (negatieve!) bedrag ingeven .

Voor de zorgverzekeringspremie kiest u voor een Nooit belaste toeslag, bij Type selecteert u Inhouding zorgverzekeringspremie. Bij Waarde kunt u het (negatieve!) bedrag ingeven:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Toeslag Inhouding
huur en inhouding zorgverzekering
Afbeelding: Werknemer, Toeslag Inhouding huur en inhouding zorgverzekering