We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

WAS, en de WAS-proef

Loon bepaalt het netto equivalent van het bruto minimumloon voor u

Wanneer u gaat verlonen, zal Loon achter de schermen het netto equivalent per werknemer bepalen. Het netto equivalent wordt bepaald met het voor de werknemer van toepassing zijnde bruto minimumloon als uitgangspunt, waar vervolgens de uitgezonderde inhoudingen op worden toegepast.

Een voorbeeld. Een werknemer die verloond wordt in de risicogroep 33 Horeca, heeft een maandloon van € 1.937,00. De bovenstaande huur- en zorgverzekeringsinhoudingen zijn opgegeven voor deze werknemer.

U gaat het januariloon verlonen. Nadat u in het verloningsscherm op 'Verloon' heeft geklikt, komt u in het resultatenscherm. Wanneer u de WAS-berekening selecteert, ziet u onderstaande berekening:

Loon salarissoftware Afbeelding: Salarisspecificatie, WAS-berekening, Wettelijk minimumloon Afbeelding: Salarisspecificatie, WAS-berekening, Wettelijk minimumloon

In ons voorbeeld is het voor de werknemer van toepassing zijnde bruto minimumloon
€ 1.934,40. De toegestane inhoudingen zijn in dit geval de loonheffing, de pensioenpremie, de wga-premie, de huurinhouding (max € 483,60) en de inhouding zorgverzekering (max € 137,42). Het netto equivalent voor deze werknemer is dan ook € …..