We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

WAS, en de WAS-proef

Vergelijking met het berekende loon

Kiest u in de linkerkolom 'Originele berekening'. Dit is de strook die voor deze werknemer is berekend. Deze ziet er als volgt uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Salarisspecificatie, Originele berekening, Onder de WAS-norm
Afbeelding: Salarisspecificatie, Originele berekening, Onder de WAS-norm

Wat blijkt in deze situatie? Het nettoloon op de originele berekening is lager (€ …) dan het netto equivalent van €…. Dit wordt in dit geval veroorzaakt door de inhouding voor de personeelsvereniging.  Deze wordt buiten de netto equivalentberekening gelaten, aangezien deze niet onder de uitzonderingen valt.

U krijgt een melding in Loon:

Loon salarissoftware Afbeelding: Melding 'Netto loon te laag' Afbeelding: Melding 'Netto loon te laag'

Met deze informatie kunt u terug naar het verloningsscherm via 'Annuleer'. Vervolgens voegt u een toeslag type 'Bruto' toe. De 'Waarde' – in dit geval € 3,00 – kunt u invullen en vervolgens kiest u voor 'Netto'. Er wordt dan een netto-naar-brutoberekening toegepast. De omschrijving kunt u desgewenst aanpassen naar bijvoorbeeld 'WAS-toeslag'.

Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg looncomponent toe, Netto naar bruto
Afbeelding: Voeg looncomponent toe, Netto naar bruto

De loonberekening zal door toevoeging van deze toeslag slagen voor de WAS-proef:

Loon salarissoftware Afbeelding: Salarisspecificatie, Originele berekening, Boven de WAS-norm Afbeelding: Salarisspecificatie, Originele berekening, Boven de WAS-norm

Het nettoloon komt nu overeen met het netto equivalent. U kunt het loon opslaan.