We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

WAS, en de WAS-proef

De Wet aanpak schijnconstructies in het kort

Sinds de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) dient minstens het netto equivalent van het voor de werknemer geldende minimumloon per bank te worden betaald. Reeds sinds 1 januari 2017 is in verband met de WAS een verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon van kracht.

Een aantal inhoudingen en verrekeningen is nog wel toegestaan. Dit zijn:

1. Standaarduitzonderingen
- Loonheffingen
- WHK-premies
- Pensioen
- Premies voor sociale fondsen, opleidingsfondsen, paww e.d.
- Loonbeslag (tot beslagvrije voet)
- Loonbetaling bij tweede jaar ziekte (kan onder minimumloon uitkomen)
2. Aangewezen uitzonderingen
- Huisvestingskosten
- Zorgverzekeringspremie
- Voor Arbeidsbeperkten iets ruimere mogelijkheden

Dit brengt met zich mee dat overige inhoudingen en verrekeningen niet meer zijn toegestaan op het minimumloon. Denkt u hierbij aan een bijdrage aan de personeelsvereniging of de verrekening van een verkeersboete.

Let op! Wanneer u gaat verlonen, zal Loon achter de schermen het netto equivalent per werknemer bepalen. Loon regelt deze controle dus automatisch voor u. Een eventueel tekort moet u echter zélf via een netto-naar-brutotoeslag invoeren.