Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies

Voorbeeld grondslag pensioen-uurloon januari

De basis voor de berekening van de pensioenpremie(s) is dus het pensioen-uurloon, kijkend naar het januari-loon. Dat schrijven de pensioenverzekeraars bij de diverse sectoren zo voor.

Voorbeeld:
• Sector 35 Zorg en Welzijn
• Bruto maandloon januari 2019:                          :  € 2.000,-
• Eindejaarsreservering 2018 van 5% over bruto maandloon € 2.000 :  € 100,-
• 8% Vakantiegeld over € 2.100                                                            : €    168,-
• Toeslag 'pensioen'                                                                               : €    150,-
Dit leidt tot een totale pensioengrondslag van                                 :  € 2.418,-

è Deze € 2.418,- in januari delen we door het aantal uren van deze voltijd-werknemer (156) = € 15,50 als dé pensioen-uurloon grondslag voor geheel 2019.