We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies

1) Variabel deel van het loon vorig jaar

Voor een aantal sectoren is het variabele deel van het vorig loonjaar vereist voor het correct berekenen van het pensioen-uurloon van januari voor de pensioenpremies. U vult het bedrag voor 'Variabel deel per jaar' in op het tabblad 'Loon' bij de vaste werknemersgegevens:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemer, Loon, Variabel deel per jaar

Afbeelding: Werknemer, Loon, Variabel deel per jaar

Alleen voor deze sectoren
Het veld 'Variabel deel per jaar' is alleen van belang (en benaderbaar) voor deze sectoren:
• Meubelindustrie en orgelbouw (07)
• Electrotechnische industrie (10, 11)
• Metaal en techniek (12)
• Goederenvervoer (32). Let op: deze groep kent afwijkende regels.
• Groothandel technische produkten (41)
Onderstaand leest u hoe u het variabele deel van het vorig loonjaar voor deze sectoren correct invoert.

Aandachtspunten vooraf
• Loon heeft het variabele deel van het vorig loonjaar niet automatisch in Loon van het huidige jaar geïmporteerd. U moet dus zelf uitrekenen wat er het vorig jaar aan bijvoorbeeld overwerk is betaald aan de werknemer.

• U vult in het veld 'Variabel deel per jaar' het totale jaarbedrag van het voorgaande jaar in. Dus niet het maandbedrag of vierwekenbedrag.

• U vult ook bij parttimers het daadwerkelijk verdiende bruto jaarbedrag aan variabel loon van het voorgaande jaar in. U moet dus niet omrekenen naar fulltime-bedragen.

Sectoren Meubelindustrie en orgelbouw (07), Electrotechnische industrie (10 en 11), Metaal en techniek (12), Groothandel technische produkten (41)

Tot de variabele loonbedragen in deze sectoren behoren:
1) Onregelmatigheidstoeslag [voorgaande jaar] (bruto)
2) Ploegentoeslag [voorgaande jaar] (bruto)
3) 13e Maand [voorgaande jaar] (bruto), en
4) Overwerkvergoeding [voorgaande jaar] (bruto). NB Dit geldt niet voor de sector Metaal en techniek (12), en de Electrotechnische industrie (10 en 11)! Daar moet overwerk dus buiten het variabele deel blijven.

De vakantiegelduitbetaling telt u niet mee in de variabele loonbedragen. Loon neemt die namelijk zelf al mee in de berekening van de grondslag.

Voorbeeld: Een werknemer in de sector Metaal en techniek verdiende - in het voorgaande jaar - per maand bruto € 1.500. Hij ontving in dat voorgaande jaar een winstuitkering van bruto € 1.200 en verrichtte toen voor bruto € 2.000 ploegentoeslag. Vakantiegeldbedrag (uitbetaald): bruto 1.450.

In dit veld 'Variabel deel per jaar' vult u dan € 3.200 in (€ 1.200 +/+ € 2.000). Met andere woorden: u laat het reguliere brutoloon buiten beschouwing, en kijkt alleen naar de variabele looncomponenten (bruto).

En zoals gezegd: de vakantiegelduitbetaling telt u sowieso niet mee. In de 12 Metaal en techniek en in de 10 en 11 Electrotechnische industrie telt u ook het overwerk niet mee.

Sector Goederenvervoer (32)
Ook voor de sector Goederenvervoer (32) zijn er variabele looncomponenten uit het voorafgaande jaar vereist voor het correct berekenen van onder andere de pensioenpremie. Maar in deze sector zijn er een aantal voorwaarden en beperkingen verbonden aan de variabele looncomponenten.


Tot de variabele loonbedragen in de sector 32 Goederenvervoer behoren:

1) Overwerkvergoeding [voorgaande jaar]. Maximaal 364 uren à 130%. En tot maximaal 22,75% van het functieloon.

Voorbeeld: Overwerkbedrag in het voorgaande jaar = € 8.000,-. Standaard uurloon € 15,-. Maximum is: 364 uur tegen € 19,50 (€ 15 x 130%) = € 7.098,- als maximum overwerkvergoeding.

U neemt in berekening voor het veld 'Variabele deel vorig loonjaar' dus 'slechts' het bedrag van € 7.098,- mee, en niet de € 8.000,-.

2) Onregelmatigheidstoeslag. Tot maximaal 22,75% van het functieloon.

3) De op zaterdag en zondag gewerkte uren met de bijbehorende toeslag van respectievelijk 50% en 100%. Let op: alleen als deze uren niet onder het functieloon vallen.

4) Ploegentoeslag [voorgaande jaar]. Maximaal 22,75% van het functieloon.

5) 13e Maand [voorgaande jaar]

Op de site van www.pfvervoer.nl leest u meer over de precieze voorwaarden en beperkingen, en treft u tevens een aantal rekenvoorbeelden aan: https://www.pfvervoer.nl/

Bij vragen over de grondslagen in de sector Goederenvervoer (32) kunt u ook het best bij hen terecht.