We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies

3) Percentage eindejaarsuitkering uit het voorgaande jaar

Ook het percentage eindejaarsuitkering - uit het voorgaande jaar - zal automatisch in het pensioen-uurloon worden meegenomen, en dus van invloed zijn op de hoogte van de pensioenpremie(s).

Alleen voor de sector 35 Zorg en Welzijn
Het percentage eindejaarsuitkering - uit het voorgaande jaar - speelt (eventueel) alleen in de sector 35 Zorg en Welzijn. Echter met uitzondering van de groepen 35 Apothekers, 35 Huisartsen en 35 Tandheelkunde. Voor de risicogroep 35 Ziekenhuizen, 35 Geestelijke gezondheidszorg en 35 Gehandicaptenzorg wordt de eindejaarsuitkering wel opgenomen in de pensioen-grondslag, maar dan zonder vakantiereservering.

Percentage van het huidige jaar invoeren in Loon
Het percentage eindejaarsuitkering (voorgaande jaar) kunt u bij de werkgever in Loon (huidige jaar) invoeren. Dat doet u via tabblad 2, 'Wijzig premies':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eindejaarsuitkering (voorgaande jaar)

Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eindejaarsuitkering (voorgaande jaar)

Loon heeft de 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' niet automatisch geïmporteerd uit Loon van het voorgaande jaar. U moet dus na de import uit Loon van het voorgaande jaar het percentage 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' zélf aanpassen in Loon van het huidige jaar. Mits er in het jaar voorgaande jaar een eindejaarsuitkering betaald is, uiteraard.