We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies

Pensioen-uurloon als grondslag. In het kort

• In veel sectoren is een zogeheten grondslag nodig om de pensioenpremie(s) correct te berekenen.

• Loon heeft alleen een grondslag nodig als dat in een sector van belang is.

• Die grondslag is het pensioenuurloon, dat Loon automatisch voor u bepaalt aan de hand van het januari-loon.

• Als na januari het uurloon wordt verhoogd of verlaagd, blijft het pensioenuurloon van januari de grondslag.

• Loon kijkt automatisch steeds naar het pensioenuurloon van januari voor de grondslag van alle verloningen in het huidige jaar. Daar hebt u geen omkijken naar.

• Dat pensioenuurloon van januari geldt voor alle werkschema's: voltijders, deeltijders en oproepkrachten.

• Als een werknemer gedurende het jaar in dienst komt dan kijkt Loon naar de eerste verloningsmaand. De rest van de werkwijze is hetzelfde als bij een januari-loon.

NB In het tabblad 'Loongegevens' staat niet meer het veldje 'Grondslag'. Dat komt omdat Loon na de januari-verloning van het huidige jaar al weet wat de grondslag is (pensioen-uurloon), en daarmee ook de hoogte van de pensioenpremies kan uitrekenen.

Ook de 'Indicatie jaargrondslag' is vervallen.

• Er zijn nog maximaal drie grondslag-data die u eventueel zélf kunt invullen om het pensioen-uurloon te laten bepalen:

1) 'Variabel deel van het vorig loonjaar', zoals overwerk in het voorgaande jaar, en een 13e maand in eveneens het voorgaande jaar. Via de werknemer, tabblad 2. Geldt alleen voor de sectoren Meubelindustrie en orgelbouw (07), Electrotechnische industrie (10 en 11), Metaal en techniek (12), Goederenvervoer (32), Zorg en Welzijn (35), en Groothandel technische produkten (41).

2) Toeslagen in het huidige jaar waarover pensioenpremie moet worden berekend. Zo'n toeslag kan gelden voor alle grondslag-sectoren. Afhankelijk of u zo'n toeslag zelf hebt ingevoerd in Loon (via een 'Nieuw type'-toeslag).

3) Eindejaarsuitkering van het vorig loonjaar. Via de werkgever, tabblad 2, 'Wijzig premies'. Geldt alleen voor de sectoren 35 Zorg en Welzijn, met uitzondering van de groepen 35 Apothekers, 35  Huisartsen en 35 Tandheelkunde.

Onderstaand worden deze drie grondslag-data nader toegelicht.