We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Snel aan de slag met Loon Op Proef 2024

9: Incidentele beloningen (vakantiegeld, overwerk, opslag)

Loon salarissoftware Afbeelding: Incidentele beloningen (bijzondere beloningen)
Afbeelding: Incidentele beloningen (bijzondere beloningen)
Via ‘Gegevens voor verlonen’ en dan het plusje Loon salarissoftware Wat is een incidentele beloning? aan de rechterkant van het scherm opent u een lijst met alle mogelijke 'Looncomponenten': eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen (bijzondere beloningen) voor de geselecteerde werknemer.

Loon weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze ‘Incidentele beloning’ vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Wat is een incidentele beloning?
Een incidentele beloning (bijzondere beloning) is een eenmalige verloning. Bijvoorbeeld overwerk, vakantiegeld, of een eenmalige bonus. Incidentele beloningen worden door de fiscus anders belast dan het normale loon en moeten daarom apart worden berekend.

Vervolgschermen
Kies de gewenste incidentele beloning uit de lijst en klik op 'OK'. Het vervolgscherm hangt af van de gekozen beloning. De vervolgstappen spreken steeds voor zich.

Wilt u meer weten over de vakantiegeldbetaling?
https://www.loon.nl/Handleiding/Vakantiegeld.pdf

Meer info over de overwerkverloning vindt u hier: https://www.loon.nl/loon/8-1.html

En hier leest u meer over opslagen (onregelmatigheidstoeslagen): https://www.loon.nl/Handleiding/Opslagen_onregelmatigheidstoeslagen_nieuw.pdf