8: Berekenen vervolg

8.1 Wat is een Incidentele beloning? Voorbeeld Overwerk

In Loon zijn de reguliere verloning, de toeslagen, inhoudingen maar ook de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) direct vanuit het (serie)verloningsscherm benaderbaar. U ziet zo in één oogopslag alle salarisgegevens van een werknemer. Wisselen van tabbladen is dus niet nodig.

8.1.1 Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje opent u een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen, inhoudingen en de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) voor de geselecteerde werknemer(s):

Loon salarissoftware Afbeelding:
toevoegen looncomponenten

Afbeelding: toevoegen looncomponenten

Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst in Loon waren voor de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Het grote voordeel van deze opzet is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond.

Onder de keuze 'Incidentele beloning' staan de zogeheten bijzondere beloningen, zoals overwerk, een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

8.1.2 Wat is een Incidentele beloning?
Een incidentele beloning (bijzondere beloning) is een niet-vaste mutatie. Bijvoorbeeld een eenmalige bonus, vakantiegeld of overwerk. Incidentele beloningen worden door de fiscus anders belast dan het normale loon. De percentages hangen af van het vorig fiscaal jaarloon (zie hoofdstuk 4.2.2) en 'met of zonder loonheffingskorting'.

8.1.3 Combi-loonstrook
U kunt per periode - naast het reguliere loon - de incidentele beloningen laten draaien. Een incidentele beloning (bijzondere beloning) verschijnt in principe op een aparte loonberekening, maar Loon toont de incidentele beloning in de salarisberekening samen met de reguliere verloning.

Als u in bijv. januari naast het normale loon ook de incidentele beloning 'Bonus' wilt toekennen, dan zal Loon 'achter de schermen' twee loonberekeningen maken. Eén voor het normale loon, en één voor de Bonus. Loon slaat ze ook zo op, bijvoorbeeld als periode 7 (regulier), en als periode 7A (bonus). Maar zoals gezegd: Loon toont die twee samen bij de salarisberekening.

Voor deze handleiding kiezen we eerst voor de incidentele beloning 'Overwerk' en daarna (hoofdstuk 8.2) voor 'Vakantiegeld'.

8.1.4 Voorbeeld overwerk
Als u met de overwerkbetaling aan de slag gaat, hoeft u dus niet (meer) eerst de reguliere periodeboeking te doen. Want Loon draait de reguliere strook en alle gekozen incidentele beloningen sinds najaar 2016 sowieso samen.
Kies in het verloningsscherm de gewenste werknemer, dan op het plusje , en de optie 'Incidentele beloning'om de looncomponent 'Overwerk', ‘(Standaard)' toe te voegen.

Het bedrag kan Loon voor u uitrekenen. U krijgt namelijk direct een scherm te zien waarin u de overwerkuren in kunt vullen en het door uzelf aangemaakte overwerktype en -percentage kunt kiezen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg overwerk toe
Afbeelding: Voeg overwerk toe


Vanaf 2016 nog maar één standaard overwerkpercentage beschikbaar

Als u in Loon 2016 of de jaren erna de looncomponent incidentele (= bijzondere) beloning ‘Overwerk’ wilt draaien, is er 'Standaard' nog maar één overwerkpercentage beschikbaar, namelijk 100%:


Afbeelding: Loon 2017, nog maar één standaardpercentage overwerk

Dit is dus anders dan in Loon 2015 en de jaren daarvoor, toen u nog wel uit 'voorgebakken' overwerkpercentages kon kiezen.

U kunt (moet) vanaf 2016 per werkgever zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen.

1. Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin)

2. 'Toeslagen en Inhoudingen'

3. Bovenin kiest u als Soort: 'Overwerk'

4. 'Voeg toe'

5. U kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage:


Afbeelding: Zelf toeslag overwerk invoeren

U kunt zo diverse types en percentages 'Overwerk' toevoegen. Stel, wij voeren de 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag overwerk
invoeren

Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren

We doen hetzelfde voor de 'Overwerktoeslag zondag. 175%' in. Dan ziet dat er (daarna) zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Zelf twee toeslagen
overwerk ingevoerd

Afbeelding: Zelf twee toeslagen overwerk ingevoerd

NB Let erop dat u bij het aanmaken van de overwerktoeslag zélf het percentage ook in de Type-omschrijving ingeeft want Loon vermeldt het percentage niet in de berekening van het overwerkbedrag.

Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningen

Vervolgens ziet u deze overwerktoeslagen terug bij de verloningen onder het plus(jes)-icoon, 'Incidentele beloning', 'Overwerk':

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen
Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen

U geeft het aantal uren in. Samen met het uurloon, en het eerder gekozen toeslag-percentage neemt Loon het juiste bedrag mee als overwerkverloning. In ons voorbeeld 15 uur overwerk, tegen 140%:


Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloning

Door de combinatie staat in deze strook zowel de loonheffing over het reguliere loon vermeld als de loonheffing bijzonder tarief. Ook zijn er nu twee heffingslonen.

Door nu op 'OK' te drukken, slaat u de getoonde berekening op. De overwerkverloning zal dan opgeslagen worden als Periode 8A. Periode 8 is immers de reguliere maandverloning, en A dus - in dit geval - de incidentele beloning voor het overwerk.

Meer uitleg over meeruren en overwerkuren

Er is een uitlegdocument dat diepgaander uitlegt hoe Loon 2017 omgaat met de overwerk-uren en de meeruren. Dat is deze pdf: https://www.loon.nl/Handleiding/Meeruren_en_overuren_vanaf_2017.pdf