8: Berekenen vervolg

8.1 Wat is een Incidentele beloning? Voorbeeld Overwerk

In Loon zijn de reguliere verloning, de toeslagen, inhoudingen maar ook de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) direct vanuit het (serie)verloningsscherm benaderbaar. U ziet zo in één oogopslag alle salarisgegevens van een werknemer. Wisselen van tabbladen is dus niet nodig.

8.1.1 Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje opent u een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen, inhoudingen en de incidentele beloningen (bijzondere beloningen) voor de geselecteerde werknemer(s):

Loon salarissoftware Afbeelding:
toevoegen looncomponenten

Afbeelding: toevoegen looncomponenten

Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst in Loon waren voor de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Het grote voordeel van deze opzet  is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond.

Onder de keuze 'Incidentele beloning' staan de zogeheten bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

8.1.2 Wat is een Incidentele beloning?
Een incidentele beloning (bijzondere beloning) is een niet-vaste mutatie. Bijvoorbeeld een eenmalige bonus, vakantiegeld of overwerk. Incidentele beloningen worden door de fiscus anders belast dan het normale loon. De percentages hangen af van het vorig fiscaal jaarloon (zie hoofdstuk 4.2.2) en 'met of zonder loonheffingskorting'.

8.1.3 Reguliere strook gecombineerd met incidentele beloning
U kunt per periode - naast het reguliere loon - de incidentele beloningen laten draaien. Een incidentele beloning (bijzondere beloning) verschijnt in principe op een aparte loonberekening, maar Loon toont de incidentele beloning in de salarisberekening samen met de reguliere verloning.

Als u in bijv. januari naast het normale loon ook de incidentele beloning 'Bonus' wilt toekennen, dan zal Loon 'achter de schermen' twee loonberekeningen maken. Eén voor het normale loon, en één voor de Bonus. Loon slaat ze ook zo op, bijvoorbeeld als periode 7 (regulier), en als periode 7A (bonus). Maar zoals gezegd: Loon toont die twee samen bij de salarisberekening.

Voor deze handleiding kiezen we eerst voor de incidentele beloning 'Overwerk' en daarna (hoofdstuk 8.2) voor 'Vakantiegeld'.

Let op: u bent gewend dat de incidentele beloning 'overwerk' in het pakket een aparte A- of B-strook oplevert. Dat is in 2018 anders. Vanaf 2018 is er bij overwerk altijd sprake van maar één strook per periode, en dus geen aparte strook meer voor de incidentele beloning.

In het verlengde daarvan: de optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm per 2018 niet meer onder 'incidentele beloning', maar in het 'normale' rijtje met toeslagen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overwerk' via de
gebruikelijke lijst met toeslagen
Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen

8.1.4 Voorbeelden overwerk
Kies in het verloningsscherm de gewenste werknemer, dan op het plusje , en de optie 'Overwerk', ‘(Standaard)' toe te voegen.

Het bedrag kan Loon voor u uitrekenen. U krijgt namelijk direct een scherm te zien waarin u de overwerkuren in kunt vullen en het door uzelf aangemaakte overwerktype en -percentage kunt kiezen.

Wanneer ziet Loon het als 'overwerk'?

Vanaf 2018 zijn de criteria wanneer een verloning onder 'overwerk' valt een stuk eenvoudiger en inzichtelijker geworden. Het hangt af van het werkschema:


Fulltimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het fulltime schema.

Regelmatige parttimers: altijd wanneer u meer uren verloont dan het ingegeven schema.

Onregelmatige parttimers (oproepkrachten): niet voor de reguliere verloningen (= tot voltijd)

Alle uren boven het werkschema van de werknemer zullen 'overwerk' genoemd worden. Dus een regelmatige parttimer die volgens het werkschema 20 uur in de week werkt, zal bij 25 uur aan overwerk 5 uur op zijn of haar strook zien staan.

Bij overwerk passen wij uiteraard de tabellen voor de Bijzondere beloningen (incidentele beloningen) toe. Ondanks de ene gecombineerde strook met de reguliere verloning.


Voorbeeld fulltimer met overwerk

U kunt in Loon 2018 het overwerk voor een fulltimer invoeren door:
- in het verloningscherm de toeslag 'Overwerk' in te voeren, of
- in het verloningscherm het aantal 'Uren' te verhogen met het aantal overwerkuren.

In ons voorbeeld kiezen we voor de toeslag 'Overwerk', 'Standaard', 6,67 uur:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Gegevens voor verloning',
'Overwerk' Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', 'Overwerk'

Het resultaat ziet er dan zo uit.

Afbeelding: 'Resultaten van verlonen', 'Overwerk'

Het resultaat was hetzelfde geweest als u in het verloningscherm het aantal 'Uren' had verhoogd met het aantal overwerkuren. Wellicht een paar cent verschil door afrondingen, maar meer niet.


Vanaf 2016 nog maar één standaard overwerkpercentage beschikbaar

Als u in Loon 2016 of de jaren erna de looncomponent incidentele (= bijzondere) beloning ‘Overwerk’ wilt draaien, is er 'Standaard' sinds 2016 nog maar één overwerkpercentage beschikbaar, namelijk 100%. Dit is dus anders dan in Loon 2015 en de jaren daarvoor, toen u nog wel uit 'voorgebakken' overwerkpercentages kon kiezen.

U kunt (moet) vanaf 2016 per werkgever zelf overwerkpercentages en omschrijvingen toevoegen.

1. Ga daartoe vanuit het hoofdmenu naar 'Opties' (linksonderin)

2. 'Toeslagen en Inhoudingen'

3. Bovenin kiest u als Soort: 'Overwerk' (Standaard)

4. 'Voeg type toe'

5. U kunt hier de gewenste omschrijving ingeven, met het bijbehorende percentage:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Zelf toeslag overwerk invoeren
Afbeelding: Zelf toeslag overwerk invoeren

U kunt zo diverse types en percentages 'Overwerk' toevoegen. Stel, wij voeren de 'Overwerktoeslag zaterdag. 140%' in:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toeslag overwerk
invoeren

Afbeelding: Toeslag overwerk invoeren

We doen hetzelfde voor de 'Overwerktoeslag zondag. 175%' in. Dan ziet dat er (daarna) zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Zelf twee toeslagen
overwerk ingevoerd

Afbeelding: Zelf twee toeslagen overwerk ingevoerd

NB Let erop dat u bij het aanmaken van de overwerktoeslag zélf het percentage ook in de Type-omschrijving ingeeft want Loon vermeldt het percentage niet in de berekening van het overwerkbedrag.

Overwerkpercentages zichtbaar bij de verloningen

Vervolgens ziet u deze overwerktoeslagen terug bij de verloningen onder het plus(jes)-icoon, 'Overwerk':

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Overwerktoeslagen
Afbeelding: Loonberekening, OverwerktoeslagenVoorbeeld één (1) overwerkpercentage boven de 100%
In ons voorbeeld gaat het om:
• Voltijder
• Uurloon: € 20
• 15 uur overwerk, tegen 140%. Dat levert deze strook op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloning boven de 100%
betaald Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloning boven de 100% betaald

Sinds 2018 'knipt' Loon het overwerk boven de 100% in delen. Eerst wordt het overwerk getoond dat volgens het reguliere uurloon wordt betaald. In ons voorbeeld betekent dit: 15 uur à € 20 = € 300.

Daaronder staat de 'Opslag overwerk 40%'. Dat betreft het percentage dat boven de 100% van het uurloon wordt uitbetaald. In ons voorbeeld 15 uur x/x (40% van € 20) = de vermelde € 120.

Voorbeeld meerdere overwerkpercentages van boven de 100%
Als er sprake is van meerdere overwerkpercentages van boven de 100% in een verloning dan krijgt u meerdere uitsplitsingen. In het onderstaande voorbeeld betreft het:
• Voltijder
• Uurloon: € 25
• 5 uur overwerk tegen 140% voor de zaterdagen
• En 2 uur overwerk tegen 175% voor de zondagen. Dat levert deze strook op:

Loon salarissoftware Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloningen boven de 100%
betaald Afbeelding: Reguliere verloning, en de overwerkverloningen boven de 100% betaald

Uitleg bedragen
• 2 uur € 25 = € 50 Overwerktoeslag zondag (nog zonder de opslag)
• 5 uur € 25 = € 125 Overwerktoeslag zaterdag (nog zonder de opslag)
• 5 uur x/x (40% van € 25) = € 50 Opslag overwerk 40% (zaterdag)
• 2 uur x/x (75% van € 25) = € 37,50 Opslag overwerk 75% (zondag)

Precieze uitsplitsing
De precieze uitsplitsing naar overwerk/meeruren en opslag overwerk hangt af van het aantal voltijduren en van het werkschema. Maar er is bij overwerk dat meer dan 100% wordt betaald wel altijd sprake van een uitsplitsing.Door de combinatie staat in deze strook zowel de loonheffing over het reguliere loon vermeld als de loonheffing bijzonder tarief. Ook zijn er nu twee heffingslonen.

Meer uitleg overwerk

Nadere info over het overwerk anno 2018 vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf