We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Snel aan de slag met Loon Op Proef 2024

3: Werkgeverswizard

Nadat uw administratie voor Loon is aangemaakt, kunt u de vaste werkgeversgegevens in gaan voeren. U wordt daarbij geholpen door een wizard, en belandt vanzelf in de juiste wizard. Gebeurt dat niet, dan klikt u vanuit het hoofdscherm van Loon - 'Loon Vandaag' - op 'Werkgevers'. En vervolgens klikt u op 'Voeg toe'.

De schermen spreken voor zich. Raadpleeg bij vragen de helpteksten (F1), of lees deze nadere uitleg: https://www.loon.nl/loon/3-1.html

Kiest u in het laatste scherm van de werkgeverswizard ('Klaar!') voor de reeds aangestipte optie: 'werknemers invoeren voor deze werkgever'.