We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Snel aan de slag met Loon Op Proef 2024

7: Aanpassen onbekende premie(s)

Een taak die u sowieso moet uitvoeren, is het checken en eventueel ook aanpassen van de premies Werkhervattingskas: WGA en ZW-flex. Die kunnen namelijk per werkgever verschillen. U vindt uw percentages op de beschikking van de Belastingdienst, die u eind 2023 of begin 2024 ontving. Het is essentieel dat u deze premies checkt voordat u gaat verlonen.

U komt direct bij de vaste werkgeversgegevens door simpelweg te klikken op de 'blauwe' naam van de werkgever (in ons voorbeeld 'Active BV'). Klik nu op tabblad 2 'Premies'. Klik vervolgens op 'Wijzig premies'.

Loon geeft u dan - terecht - een melding over premie(s) die nog op de standaardwaarde staan. Na 'OK' belandt u in dit scherm:

 Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', tab 2, 'Wijzig premies'
Afbeelding: 'Werkgever', tab 2, 'Wijzig premies'

Komt het premiepercentage in Loon bij ‘Ziektewet flex werkgever’ overeen met het percentage voor de premie ‘ZW-lasten’, dat u op uw fiscale beschikking 2024 ziet staan? Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex werkgever even te bevestigen, en daarna de premie WGA en de premie Arbeidsongeschikt-heidsfonds (Aof), te checken. Loon regelt daarna de rest.

Het bevestigen van uw premie Ziektewet flex werkgever’  doet u als volgt:
1) Markeer de premie Ziektewet flex werkgever.
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord.
3) Laat de waarde ongewijzigd.
4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het
    werkgeversdeel) ook overeenkomen met uw beschikking.
5) Check ook of de premie 'Arbeidsongeschikheidsfonds' op 6,18% staat (percentage 2024
   voor kleine werkgevers).
6) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm.
7) Sluit af met 'Bewaar'.
8) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
9) Loon kent nu ook uw premie voor de WGA. En tevens voor de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
10) De helft van de premie WGA wordt verhaald op de werknemers. Loon regelt dat
    automatisch voor u.

Percentages Loon niet zelfde als op uw beschikking?
Komt het premiepercentage in Loon bij ‘Ziektewet flex werkgever’ niet overeen met het percentage voor de premie ‘ZW-lasten’, dat u op uw fiscale beschikking 2024 ziet staan? Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex en WGA aanpassen in Loon.
Het aanpassen van de premies ZW-flex en WGA doet u als volgt:
1) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Voer uw percentage Ziektewet flex werkgever in. Dat wil zeggen: het gehele premieper-
    centage ‘ZW-lasten’ dat u op uw beschikking ziet staan.
4) Markeer de premie ‘WGA werknemer’
5) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
    ziet staan.
6) Markeer de premie ‘WGA werkgever’ en voer daar de ‘resterende helft’ in.
7) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.

Nog meer 'onbekende' premiepercentages werkgever?
In een beperkt aantal risicogroepen (o.a. Bouw, Metaal en Techniek) dient u nog meer percentages aan te passen. Ook die premies zullen zijn gemarkeerd met een 'rode bol'. Het is belangrijk dat u ook die premies aanpast, want ze hebben invloed op de berekeningen.

Eigenrisicodrager WGA?
Bent u in 2024 buiten het 'publieke bestel' (UWV) verzekerd bij een verzekerings-maatschappij voor de WGA en / of ZW-flex? Dus een zogeheten eigenrisicodrager? Of bent u in 2024 voor 100% eigenrisicodrager, dus helemaal niet verzekerd? 
Lees dan in de uitleg 'Eigenrisicodrager' hoe u dat regelt in het Loon-pakket:
https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf