We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Resultaten van verlonen

Serieverlonen in het kort, en de voordelen ervan

In deze uitleg gaan we dieper in op het berekenen van de lonen voor meerdere werknemers tegelijk, het zogenoemde serieberekenen. Loon kan u ook helpen als u salarissen opnieuw berekent. Loon kan er namelijk voor zorgen dat het netto loonverschil vanzelf meegaat in een volgende verloningsronde.

In deze uitleg worden de volgende onderwerpen nader behandeld:

· Serieverlonen in het kort, en de voordelen ervan

· Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in één scherm

· Resultaten serieverloning vanaf 'nul'

· Resultaten herziene serieverloningen

· Herrekenen van meerdere lonen

· Gevolgen correcties in andere overzichten

· Per ongeluk 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode' aangevinkt?

· Alleen volledige 'periode' verwijderen

Serieverlonen in het kort

1) Markeer vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Periode [eerstvolgende periode] verlonen'.
2) Klik op 'Start taak'. U belandt vanzelf in het scherm voor het (serie)verlonen
3) Geef de loonperiode in. Bijvoorbeeld '10' voor de maand oktober
4) Is een werknemer oproepkracht? Markeer (blauw) de oproepkracht en geef de uren en dagen in.
5) Heeft een werknemer losse toeslagen, inhoudingen of een incidentele beloning (bijzondere beloning, zoals overwerk, bonus, vakantiegeld)? Markeer (blauw) de werknemer en voeg via het 'plusje' de extra looncomponent toe.
6) 'Verloon'
7) U belandt in het 'Resultatenscherm'
8) Klik linksboven op de werknemersnamen en check de lonen.
9) Lonen in orde? Geef 'OK'
10) Klaar!

Is één of meerdere lonen niet in orde?
11) Vink de foute lonen uit (links bovenin)
12) 'OK'. U slaat de correcte lonen op.
13) Markeer nu de foute werknemer, corrigeer de fout en draai de verloning opnieuw
14) Loon nu wel in orde? Geef 'OK'
15) Klaar!

Voordelen serieverlonen

Serieverloningen zijn sneller
Serieverloningen zijn reeksen geautomatiseerde verloningen, waarmee u een loonperiode voor een aantal werknemers tegelijkertijd kunt verlonen. Dit gaat natuurlijk veel sneller dan verlonen per individuele werknemer.

U kunt nog alle loongegevens aanpassen
Sommige gebruikers zijn wat huiverig om gebruik te maken van (serie)verlonen omdat ze denken dat er bij serieverlonen niets (meer) aan de loongegevens, toeslagen en inhoudingen en het verzuim/verlof te veranderen valt. Dat is ten onrechte, want ook bij serieverlonen kunt u nog volop wijzigingen aanbrengen voor de betreffende loonperiode(s).

Ook Incidentele beloningen (bijzondere beloningen)
Als u vanuit het hoofdmenu linksboven kiest voor 'Verlonen' komt u in het venster waar u een serieverloning kunt voorbereiden. U stelt hier in op welke periode de serieverloning betrekking heeft, en u kiest eventueel de incidentele beloning (bijzondere beloning zoals overwerk, vakantiegeld), die u via het plusje als 'Incidentele beloning' kunt toevoegen.