We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Resultaten van verlonen

Resultaten herziene serieverloningen

Verschillen in de loonstrook door herrekening of opnieuw berekenen

Door herrekening of het opnieuw berekenen van een loon, ontstaan er verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een correctie in onze software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Het kan tevens zo zijn dat u zélf naderhand wijzigingen in een bestaande loonstrook wilt doorvoeren.

Stel dat u na de initiële februari-verloning te horen krijgt dat de uren en dagen voor twee oproepkrachten (Koning en Van Es) niet in orde waren, en dat er nog een bruto toeslag aan een voltijder (Wilmans) had moeten worden betaald. Dat vult u op de bekende wijze de correcte dagen en uren alsnog in bij het scherm 'Gegevens voor verloning'. En via het plusje de extra looncomponent 'Bruto' (toeslag). Dat ziet er in ons voorbeeld dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode

Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode

Wanneer u de verloning met de nieuwe gegevens wilt verwerken, krijgt u na 'Verloon' een melding als deze in beeld:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaat van verloning', Wél al eerder loon voor deze periode
Afbeelding: 'Resultaat van verloning', Wél al eerder loon voor deze periode

Loon weet dat er drie lonen zijn die afwijken van de vorige.

Na 'OK' verdwijnt de melding. Het resultatenscherm dat u ziet, toont diverse kolommen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nieuwe strook, en verschil met vorige strookAfbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Al eerder loon voor deze periode

Kolommen bij herziene verloningen

Loon toont u in de kolommen onder andere, van links naar rechts:
- Een blauw 'vlaggetje' voor de gewijzigde verloningen
- Wat in eerste instantie het netto bedrag was, via 'Te betalen (oud)'
- Wat nu het netto bedrag is, via 'Te betalen (nieuw)'
- Het resulterende verschil in netto loon, onder de kop 'Verschil Te betalen'
- Het resulterende verschil in de kosten werkgever, middels 'Verschil Kosten werkgever
- En als opmerking 'Gewijzigd'.

Cockpit bij herziene verloningen

Uw 'cockpit' zit linksbovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstrook oproepen, eenvoudigweg door de werknemer te markeren. Zo kunt u de stroken één voor één doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op zoals u gewend bent: met 'OK'.

U kunt de 'Kosten werkgever' oproepen, de 'Grondslagen' en eventuele 'Meldingen'.

Nieuwe strook en 'Verschil'

Als u een werknemer met een loonverschil markeert, ziet u links de nieuwe, dus herziene strook, en rechts de verschillen. Voor alle duidelijkheid is de verschillenstrook groot gemarkeerd met 'Verschil':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nieuwe strook, en verschil met vorige strook
Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nieuwe strook, en verschil met vorige strook

Verschillenlijst
Met de optie 'Verschillenlijst' (linksonderin) ziet u het oude te betalen bedrag staan, en daarnaast het nieuwe te betalen bedrag. Het resultaat is uiteraard het netto verschil.

Bovendien ziet u de totalen in dit overzicht staan:

Loon salarissoftware Afbeelding (uitsnede): 'Resultaten van serieverlonen', Geen verschil tonen maar 'Bestaande' Afbeelding: 'Verschillenlijst'

NB De verschillenlijst laat ook de werknemers zien voor wie er geen verschil is in het netto loon in vergelijking met de eerdere strook van dezelfde periode.

Geef hier 'OK' om terug te keren naar de nieuwe strook en de verschillenstrook.

Oude strook zien?

Als u de oude strook wilt zien (dus de strook vóórdat u de wijzigingen doorvoerde), vink dan het veldje 'Verschil' uit. U vindt die optie rechtsbovenaan.

Loon salarissoftware Afbeelding (uitsnede): 'Resultaten van serieverlonen', Geen verschil tonen maar 'Bestaande'
Afbeelding (uitsnede): 'Resultaten van serieverlonen', Geen verschil tonen maar 'Bestaande'

Om vergissingen te voorkomen is de oorspronkelijke strook groot gemarkeerd met 'Bestaand'.


Toon Detailberekeningen

Via de optie 'Toon detailberekeningen' worden voor de gekozen strook ook de  WAS-berekening (Wet Aanpak Schijnconstructies) en de reserveringsberekening oproepbaar.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Lonen', 'Toon detailberekeningen'
Afbeelding: 'Lonen', 'Toon detailberekeningen'

Hier leest u meer over de WAS: https://www.loon.nl/Handleiding/WAS_proef.pdf

Verschillen makkelijk verwerken

Als er na het (opnieuw) verlonen van een periode verschillen ontstaan dan helpt Loon 2020 u om de verschillen makkelijk te 'verwerken'. Daarbij toont Loon drie opties. Uw keuze hangt vervolgens af van wat er al dan niet reeds betaald is, en wat u vervolgens wilt.

1) 'Vervang (*) lonen': als u het initiële salaris nog niet had betaald dan wilt u de herziene lonen 'hard' over die initiële salarissen heenzetten, en verder niks. Kies dan de optie 'Vervang (*) lonen'.

Loon salarissoftware Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang'
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang'

2) 'Vervang, en boek de betaling van het bestaande loon als voorschot in dit loon': dan wilt u het herziene salaris over het reeds bestaande salaris heenzetten. Als u het bestaande salaris reeds had betaald dan geeft u met deze tweede optie tevens aan dat de betaling van het bestaande ('oude') salaris moet worden vastgelegd als een voorschot in het herziene ('nieuwe') salaris:

Loon salarissoftware Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang' en 'voorschot'
Afbeelding: Verschil in stroken. 'Vervang' en 'voorschot'


Voorbeeld 'Vervang, en boek de betaling (…)'
- U draait de reguliere januari-strook. En die betaalt u ook uit.
- U draait de reguliere februari-strook.
- U verneemt nu pas dat de reguliere januari-strook ook nog € 200 overwerk mee had gemoeten.
- U draait januari opnieuw, met het overwerk er nu bij.
- Met deze tweede optie 'Vervang, en boek de betaling van het bestaande loon als voorschot in dit loon', geeft u aan dat het oorspronkelijke januari-loon (zonder overwerk) moet worden overschreven door het januari-loon (met het overwerk).
- En dat daarbij het oorspronkelijke januari-loon (dat reeds was betaald) als 'voorschot' moet worden geboekt.

3) Bij de keuze 'Verreken het verschil in een volgende periode' wordt logischerwijze het verschil van de herziene strook meegenomen naar de eerstvolgende verloning die u draait.

Loon salarissoftware Afbeelding: Verschil in stroken. 'Verreken volgende loonperiode'

Afbeelding: Verschil in stroken. 'Verreken volgende loonperiode'

Via de optie 'Onthoud mijn keuze' geeft u aan dat Loon in volgende gevallen reeds weet wat u wilt bij verschillen door een herziene salarisstrook.