We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Resultaten van verlonen

Resultaten serieverloning vanaf 'nul'

Nieuwe periode, dus nog geen lonen voor gekozen tijdvak
Na 'Verloon' belandt u in het scherm waarin u de resultaten van de serieverloning kunt oproepen. Loon zal u direct de eventuele verschillen laat zien als u een nieuwe versie van een verloning draait. Het pakket zet dan de nieuwe strook en de verschillenstrook letterlijk naast elkaar, en toont dus de precieze verschillen. De netto verschillen kunt u – als u dat wilt – automatisch meenemen in een volgende verloning.

We beginnen echter eenvoudig met de verloning van een geheel nieuwe periode, dus zonder dat er al lonen zijn voor dat tijdvak. In dat geval zijn er uiteraard nooit verschillen met bestaande salarissen.

We nemen als voorbeeld de serieverloning van februari:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nog geen eerder loon voor deze periode

U ziet dat er geen verschillen zijn met de eerdere februari-strook. Die is er immers niet.

NB Laat u niet op het verkeerde been zetten door de kolomnamen als 'Te betalen (nieuw)', 'Verschil Te betalen' en 'Verschil Kosten werkgever'. Dat zijn standaardtermen die handig zijn als er een eerdere strook voor dezelfde periode is, maar bij een initiële verloning verder niet echt van belang zijn.

Cockpit bij serieverloning vanaf 'nul'
Uw 'cockpit' zit links bovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstrook oproepen, eenvoudigweg door de werknemer te markeren. Zo kunt u de stroken één voor één doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op zoals u gewend bent: met 'OK'.

U kunt net als voorheen de 'Kosten werkgever' oproepen, de 'Grondslagen' en eventuele 'Meldingen':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Gegevens voor verloning', Al eerder loon voor deze periode
Afbeelding: 'Resultaten verlonen', Nog geen eerder loon voor deze periode