We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Resultaten van verlonen

Per ongeluk 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode' aangevinkt?

Zoals we zagen, zal Loon na een correctie in een eerder salaris u de vraag stellen 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode'?

Afbeelding: 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode'?

Standaard is deze optie aangevinkt omdat het voor de hand ligt het (netto) verschil inderdaad in een volgende loonperiode te verrekenen.

Maar stel nu dat u de optie inderdaad aangevinkt laat staan, en dan op 'OK' klikt terwijl u dat eigenlijk niet wilt. Reden: u wilt het verschil niet in een volgende periode verrekend hebben. Bijvoorbeeld omdat u bij de initiële, nog niet betaalde strook te weinig uren en dagen hebt gerekend, en met de werknemer hebt afgesproken dat er nog een correctie-strook komt voor de huidige periode.

Doe bij zo'n vergissing dan het volgende:
- Verwijder het loon dat het verschil veroorzaakt. Stel, het maart-salaris.
- Ga daartoe naar 'Werknemers', 'Lonen', markeer nu linksboven het te verwijderen salaris, en klik op 'Verwijder':

Loon salarissoftware Afbeelding: Verwijder lonen
Afbeelding: Verwijder lonen

- Draai de periode van het verwijderde salaris opnieuw. In ons voorbeeld dus maart, met het juiste aantal loondagen en loonuren, en uiteraard het juiste brutobedrag.
- De wijziging gaat dan alsnog mee in de maand waarin de wijziging werd veroorzaakt (maart), en niet in de volgende (april).
- Loon meldt nu bij opslaan van het salaris niets meer over 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode'. Er is immers geen verschil meer omdat u het oorspronkelijke salaris hebt verwijderd.