Mijn.loondossier.nl. Uitgebreide uitleg

In het kort

• Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van de
  websitemijn.loondossier.nl
• U kunt alle overzichten, zoals de loonstroken, jaaropgaven, journaals e.d. vanuit Loon op
  mijn.loondossier.nl plaatsen
• En u kunt ook back-ups van Loon naar mijn.loondossier.nl wegschrijven
• Verder kunnen u en werknemers zélf bestanden naar mijn.loondossier.nl uploaden, dus
  buiten Loon om
• Zorg dat u het e-mailadres van de werkgever(s) en van alle werknemers correct in Loon
  hebt vastgelegd
• Draai loonstroken van een periode in 202*, en verzend die naar mijn.loondossier.nl
• De werkgever(s) en werknemers ontvangen dan automatisch de twee separate mailtjes met
  hun gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.loondossier.nl
• Daarna kunnen de werkgever(s) en werknemers hun eigen dossier bekijken
• U stuurt mijn.loondossier.nl aan via 'Werkgever' (links boven in Loon), 'Verzend gegevens
  naar mijn.loondossier.nl'.
• Administratiekantoren kunnen in één keer de maandelijkse salarisoverzichten voor een
  cliënt klaarzetten. Zoals de loonstroken, betaallijst lonen en de journaalpost.
• Let op: werknemers van cliënten administratiekantoor ontvangen pas welkomstmailtjes
  als de eerste loonstrook of jaaropgave op hun deel van mijn.loondossier.nl wordt geplaatst.
  Dus niet reeds als het administratiekantoor (serie)overzichten op het loondossier van de
  werkgever plaatst. Zo kunnen het administratiekantoor en de werkgever eerst e.e.a.
  inregelen voor mijn.loondossier.nl.