Import gegevens Loon Online 2020 naar Loon Online 2021

Loon Vandaag met import-taken

Kies de gewenste werkgever zoals u dat gewend bent. Nu ziet u een belangrijk scherm. 'Loon Vandaag' toont u namelijk de import-taken die u nog moet uitvoeren voordat u met Loon 2021 verder aan de slag kunt.

Dat zijn in ieder geval - per werkgever - de volgende drie taken:
1) Maak een back-up van deze administratie
2) Controleer via 'Loon Vandaag' het importverslag
3) Start via 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep **** bijwerken':

Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Import-taken'

Ad 1) Maak een back-up van deze administratie, ook voor Mijn LoonDossier
Het is altijd goed om even een back-up te draaien en die (ook) naar mijn.loondossier.nl te uploaden voordat u verder aan de slag gaat met Loon. Zeker na de importslag die u net hebt gemaakt want dan hebt u ook buiten uw pc een back-up van alle gegevens.

Zo'n back-up - inclusief een upload naar mijn.loondossier.nl - maakt u snel en eenvoudig vanuit dit scherm via de optie 'Maak back-up' (links iets onder het midden). Stip de optie 'Stuur back-up naar mijn.loondossier.nl' ook aan.

Ga daarna naar 'Werkgever' (linksboven), en kies daar voor de onderste optie. Hierna verdwijnen de back-up-taken uit beeld.

Werkt u nog niet met mijn.loondossier.nl? Hier vindt u meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier.pdf

Ad 2) Taak 'Controleer importverslag werkgever'
Markeer de taak 'Controleer importverslag werkgever' en dubbelklik erop. U krijgt dan een scherm in deze trant te zien:


Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Controle importverslag werkgever'

Het importverslag zal meldingen tonen over o.a.:
het vorig fiscaal jaarloon (2020)
de stand van het vakantiegeld over 2020
• grondslag (indien van toepassing)

Verder kunnen in dit verslag opmerkingen staan over deze punten:
het ontbreken van een indienstdatum
het ontbreken van de pensioengrondslag (bij een aantal risicogroepen)
geen volledig loonjaar verloond è fiscaal jaarloon pro rato berekend
geen reguliere lonen berekend. Dit betreft normaliter alleen het 'Rekenvoorbeeld'.

Negeert u de meldingen niet maar corrigeer de eventuele fouten direct via de betreffende werknemer(s). Tip: Druk het importverslag af als 'reminder'.

Als de taak 'Controleer importverslag werkgever' helemaal is voltooid, kunt u die in 'Loon Vandaag' via de bekende weg uit beeld krijgen: markeer de taak, en klik op 'Markeer voltooid'.

Het importverslag blijft sowieso oproepbaar via de optie 'Toon ook voltooide taken' in 'Loon vandaag'. Het importverslag kunt u dus altijd nog oproepen, mocht dat nodig zijn.

Ad 3) Taak 'Premies risicogroep bijwerken'
Loon kent de premies van alle 200 cao's. Maar de twee percentages van de premie Werkhervattingskas (WGA en ZW-flex) kan Loon niet zeker weten omdat die per werkgever kunnen (!) verschillen. U moet het percentage ZW-flex dat Loon toont dan ook 'bevestigen', of aanpassen. U vindt de premies op de zogeheten beschikking die u hierover in december 2020 of in januari 2021 van de fiscus hebt ontvangen.

Als de in Loon getoonde premie ZW-flex klopt, weet Loon ook uw percentage voor de WGA. U bent dan namelijk hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever, voor wie de premies Werkhervattingskas per sector hetzelfde zijn. Check ze wel even!

Als u de getoonde premie ZW-flex echter aan moet passen, bent u vrijwel zeker géén kleine werkgever maar een (middel)grote. U zult in dat geval ook zélf de premie WGA aan moeten passen omdat de Werkhervattingskaspremies bij (middel)grote werkgevers per werkgever verschillen.

Een korte uitleg over de nieuwe premies Werkhervattingskas vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Werkhervattingskas.pdf

WGA-vast en WGA-flex samengevoegd sinds 2017

Let op: sinds 2017 bestaat de UWV-premie voor de Werkhervattingskas (Whk) nog maar uit twee componenten:
• gedifferentieerde premie Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), en |
• gedifferentieerde premie Ziektewet (ZW-flex).

Tot en met 2016 was de WGA-premie nog verder opgesplitst in een apart WGA-vast-deel en een WGA-flex-deel.


Markeer in 'Loon Vandaag' de taak 'Premies risicogroep [naam van de groep] bijwerken', en klik op 'Open taak':


Afbeelding: 'Loon Vandaag', 'Premies 2021 bijwerken'

Als u de taak daadwerkelijk start, ziet u eerst nog deze waarschuwing:


Afbeelding: 'Premie onbekend'

U belandt na 'OK' in het werkgeversscherm waar u de premies kunt aanpassen. Deze screen dump toont een voorbeeld met één onbekende premie: Ziektewet flex werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2,
Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2, 'Wijzig premies'


Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2021 ziet staan?

Zo ja, dan bent u hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever. Dan hoeft u alleen de getoonde premie ZW-flex werkgever even te bevestigen en de WGA te checken.

Loon regelt daarna de rest.


Het bevestigen van uw premie Ziektewet flex werkgever' en de WGA-check doet u als volgt:
1) Markeer de premie Ziektewet flex werkgever
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Laat de waarde ongewijzigd
4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het
    werkgeversdeel) ook overeenkomt met uw beschikking
5) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
6) Sluit af met 'Bewaar'
7) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
8) Loon kent nu ook uw premie voor de WGA.


Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2021 ziet staan?
Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex, en WGA aanpassen in Loon. Zie hoofdstuk ' Aanpassen premies 'Werkhervattingskas' voor (middel)grote werkgevers'.